ВИДЕО & ГАЛЕРИЯ КАРИЕРА ЗА ГНАЙС

Тук може да видите част от работния процес по добива и обработката на камъка гнайс във находище „Мелницата“ с.Железно , общ.Ивайловград

видео

  1. Видео 1

2. Видео 2 

3. Видео 3