СЪВЕТИ ПРИ ИЗБОРА

ИЗБОР НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК  :
1.къде ще бъде монтиран естественият камък – интериорно или екстериорно

-При интериорни монтажи не е необходимо естественият камъкът да бъде устойчив на атмосферни условия. Могат да се използват различни по вид и структура камъни пясъчници ,с дупки ,варовици,туфи много други .

-При екстериорна употреба той е изложен на атмосферни условия ,механични въздействия, изветрене, хим.вещества и соли през зимата . Доста от предлаганите  естествени камъни , за да устоят на тези влияния и да не променят вида и цвета със течение на времето ,трябва да бъдат обработвани периодично с определени импрегнанти и лакове.

*Често различни естествени камъни ,които си приличат по външен вид биват предлагани като един , но с различна структура и качества .Някои видове естествени камъни се добиват във близки кариери  или региони не означава ,че всички те са с еднакви качества.Във България има много незаконни кариери за естествени камъни ,които продължават да работят .Те добиват повърхностен камък от стари кариерни участъци , който не отговаря на стандартите за качество.

 2. Покупка на естетвен камък на палет :

Когато купувате естествен камък със полигонална форма на палет трябва знаете:

  1. камъните се сортират според големината им , дебелината им и се подрежда до определен брой във кв.метър.
  2. Внимайвате , защото некоректни търговци подреждат  камъните добре по периферията на палета , а вътрешността се пълни с некачествен и ситен камък.
3.Правилно измерване на точното количество камък:
  1. Когато измервате площта ,която желаете да облепите със камък трябва да вземете по внимание нейната форма ( извивки , ръбове , ниво). Това се прави с цел да се изчисли приблизителното количество от камъка ,който ще трябва да бъде рязан,чупен и ще бъде изхвърлен. Така ще намалите квадратурата, която ще покриете. Затова предвидете малко аванс при покупката  (зависи от вида камък ).

  *За да намалите до минимум брака,ще трябва да следвате няколко правила:

  1. Ако сте избрали камък със полигонална (естествена форма). Трябва да разпределите плочи върху площта , преди лепенето. Това се прави за да можете да намерите най-правилните места за всеки камък спрямо формата му. При избора на камъни със по-големи размери съветваме да се комбинират със по-малки , с които се запълват пространствата между тях.

     2. Ако сте избрали рязан камък със правоъгълна форма най-често те са със фиксирана ширина и            варираща дължина . Затова е необходимо също да се разпръснат камъните за се избират според дължината им и така ще намалите рязането.

 *****“ФРИГО МАКС “ ЕООД ГАРАНТИРА ЗА КАЧЕСТВОТО И ЗДРАВИНАТА НА СВОИТЕ ПРОДУКТИ.*****